türk bayrağı

Emlak Beyannamesi ve Vergisi

Emlak Vergi Beyannamesi

Emlak vergi beyannamesi dört yılda bir genel beyan dönemin de mal sahibinin bağlı bulunduğu ilgili belediyelere verilir.

Kimler Bina, Arazi Beyannamesi Vermelidir?

  • Binanın maliki,varsa intifa hakkı sahibi,her ikisi de yok ise binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenler bina veya arazi beyannamesi vereceklerdir.
  • Velayet altında bulunan çocukların mükellef olması halinde beyanname çocuklar adına düzenlenecek fakat ailesi tarafından imzalanacaktır.
  • Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir.
  • Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında sahiptirler.
  • İştirak halinde mülkiyette ise malikler emlak vergisinden müteselsilen sorumludurlar.
  • Beyanname vekaletname ile verilebilir. Vekaletin bir kopyasının beyannameye eklenmesi gereklidir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak Vergileri yasal olarak iki eşit taksit ile alınır. Birinci taksit Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde, ikinci taksit ise Kasın ayında ödenir.

2014 Emlak Vergi Oranları

  Konut İşyeri Arsa Arazi
Normal Yöreler Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1
Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar Binde 2 Binde 4 Binde 6 Binde 2

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Emlak vergisi hesaplanırken büyükşehir belediyesinde bulunan aynı özelliklere sahip konut için ödenecek vergi ile büyükşehir belediyesi olmayan belediye sınırları içerisindeki konutun vergisinden iki kat daha fazladır. Örneğin: Levent beyin büyükşehir belediyesi bulunan bir bölgede 230.000 TL rayiç bedelli bir dairesi var. Kaç lira emlak vergisi verecek? Çözüm : 130.000 /1000 = 130 => 130 X 2 = 260 TL emlak vergisi verecektir.

Örneğin: Levent beyin büyükşehir belediyesi bulunmayan bir bölgede 230.000 TL rayiç bedelli bir dairesi var. Kaç lira emlak vergisi vermelidir?. Çözüm : 130.000 /1000 = 130 => 130 X 1 = 130 TL emlak vergisi vermesi gerekmektedir.

Emlak Vergisini Kimler Ödemeyecek?

  • Gaziler.
  • Şehit aileleri, dul ve yetimler.
  • Emekli maaşı dışında herhangi bir geliri olmayan emekliler, aynı bölge içinde başka beri ev, arsa, dükkan gibi getirisi olmayan aileler emlak vergisi ödemeyeceklerdir.
  • Herhangi bir geliri olmayan ve tek konutu bulunan kişiler de Emlak Vergisi ödemeyecekler. Ancak, bunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu durumda olanların; gelir vergisi mükellefi olmadıklarına dair, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesinden alacakları belgeyi, aktif sigortalı olmadıklarına ilişkin Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'dan alacakları belge ile birlikte, ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.
Genel Arama
Şehir seçiniz
İlçe seçiniz
Semt seçiniz
Metre Kare
-
Fiyat aralığı belirleyiniz
-
Arama
Kredi Hesaplama
Bize Ulaşın
telefon +90(212)5536566
fax +90(212)5536569
gsm +90-532-7627628
email wealworld@gmail.com
adres Deli Hüseyin Paşa caddesi No:36 BASINSİTESİ-BAHÇELİEVLER
metrekare

google +1 Humans.txt
Yandex.Metrica
Bumerang - Yazarkafe